Click image to go to the next one

 

Photo: Rikew Sakai

2004 Photo Page